Jak jsme pomohli pro bono

Úsměvu do schránky

Výzva

Rychle vytvořit stránky, které umožní propojit veřejnost s domovy pro seniory a ostatními zařízeními, kde by se mohla hodit slova podpory.

Řešení

Vytvořili jsme web, který si kladl několik důležitých cílů. Alfou bylo vysvětlit koncept projektu. Omegou pak namotivovat návštěvníky k akci. Výsledky snad ukazují, že to nebylo marné.

Líbí se vám co vidíte?

Co jsme pro Úsměv dělali?

Navrhli jsme celkovou strukturu stránek.

Vymysleli jsme automatizaci propojující formulář s Google tabulkou.

Zapracovali jsme řadu postřehů připomínek od členů týmů Úsměvu.

Snad jsme pomohli pár seniorům zlepšit den.